เสาร์. ก.ค. 2nd, 2022

Go2laos.com

โกทูลาวดอตคอม ไปเที่ยว สปป.ลาว

ตัวอย่างเส้นทางขับรถเที่ยว (สำหรับมือใหม่) 1 แม่น้ำ 2 ประเทศ 3 แขวง

1 min read

ตัวอย่างเส้นทางขับรถเที่ยว 1 แม่น้ำ 2 ประเทศ
ไทย-ลาว 3 แขวง เลย–ไชยะบูลี–หลวงพระบาง–วังเวียง–เวียงจันทน์–หนองคาย

ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยว น่าน หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ขับรถเที่ยวเส้นใหม่) http://www.go2laos.com/?p=1010

วันแรก ฟรีรัน จากภูมิลำเนาของท่าน มายังจังหวัดเลย ขับรถมากันเองนะครับ ร้านอาหาร ที่พัก จัดหาเองได้เลย สบายๆ ครับ มาพักผ่อนที่จังหวัดเลย เตรียมตัวรอการเดินทางสักหน่อยนะครับ

การข้ามแดนที่บริเวณสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย-ลาว (จังหวัดเลย) http://www.go2laos.com/?p=628

เริ่มเดินทาง จากจังหวัดเลย – เมืองไชยะบุลี–เมืองหลวงพระบาง 400 Kms โดยประมาณครับ go2laos.com ก็จะแนะนำกำหนดการเดินทางคร่าวๆ ให้กับทุกท่านตามรายละเอียด เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ท่านสามารถปรับเปลี่ยนเวลาของท่านได้เอง ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เดินทาง


รายละเอียดวันแรก ตามนี้เลยนะครับ

พร้อมกันแล้ว ก็ออกเดินทางครับ สู่ชายแดนไทย-ลาว อ.ท่าลี่ จ.เลย ใช้เวลาราวๆ 1 ชั่วโมง ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย ผ่านพิธีตรวจลงตรา และศุลกากรข้ามสะพานลำน้ำเหืองไทย-ลาว และเข้าสู่เขต สปป.ลาว ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองแก่นท้าวแขวงไชยะบุลี ผ่านพิธีตรวจลงตราและศุลกากรของฝั่งลาว มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบางตามเส้นทางหมายเลข 4 แขวงหลวงพระบาง ชื่นชมวิวทิวทัศน์ ป่าไม้ ภูเขาและวิถีชีวิตของชาวลาวสองข้างทาง การข้ามแดนที่บริเวณสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย-ลาว (จังหวัดเลย) http://www.go2laos.com/?p=628

แขวงไชยะบุลี แวะรับประทานอาหารเที่ยง หลังจากนั้นก็ออกเดินทางต่อ ข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ (ใหม่สำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับ 555) ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตริมฝั่งโขง ณ สะพานบ้านท่าเดื่อ ส่วนมากก็แวะลงถ่ายรูป ต้องระวัง และอย่าใช้เวลานานมาก ครับ รบกวนการจราจรของผู้ผ่านทางท่านอื่น

ระยะจากนี้ ขับขี่ต้องระวังเป็นพิเศษ นะครับ ยิ่งใกล้ถึงหลวงพระบาง เนื่องจากมีประชาชนสองข้างทางจำนวนมาก เด็กๆ วิ่งข้ามถนน และปริมาณรถต่างๆ ก็เริ่มเยอะ แสงไฟส่องทางอาจจะไม่ค่อยเพียงพอ ด้วย

ถึงเมืองหลวงพระบาง เมืองเอกของแขวงหลวงพระบาง ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เงียบ สงบ น่าอยู่ ชาวเมืองมีวิถีชีวิตเรียบง่าย รับประทานอาหารเย็นและเข้าโรงแรมที่พัก ครับ ทั้งนี้ ถ้าไม่เหนื่อยมากก็พากันเดินเที่ยว ตลาดมืด หรือถนนคนเดินเมืองหลวงพระบาง เลือกซื้อหาสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด และสัมผัสบรรยากาศของเมืองมรดกโลกยามค่ำคืน จากนั้นเข้าที่พัก อิสระพักผ่อน แล้วแต่ท่านเลย ไปบัดสะหลบสักก่อน คลายเส้นก็ไม่ว่ากัน 555

ไชยบุรี ซึ่งแปลว่า เมืองแห่งชัยชนะ http://www.go2laos.com/?p=483

วันที่ 3 เลาะเล่นหลวงพระบางกันหน่อย นะ วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต-น้ำตกตาดกวงสี-หมู่บ้านผานม

ปกติแล้ว เวลาคณะทัวร์ หรือนักท่องเที่ยวไทยมาหลวงพระบาง แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมหลักๆ ที่ต้องไป ก็จะขอแนะนำคร่าวๆ ตามนี้ก่อน หากมีเวลา หาที่เที่ยวกันเพิ่มเติมจากรายละเอียดนี้ได้นะครับ

เช้าๆ เลยนะครับ กำหนดการที่แสนจะคลาสสิค เหมือนมาไม่ถึงหากไม่ได้มาเห็น หรือ ได้ทำกิจกรรม ใส่บาตรข้าวเหนียวตามวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นประเพณีทาพุทธศาสนาที่ยังคงรักษาไว้อย่างยาวนาน เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เข้ามาชมขนบธรรมเนียมประเพณี เพราะมีพระ สามเณรหลายร้อยๆ รูป

การรับประทานอาหารเช้า หากมาใส่บาตรข้าวเหนียวแล้ว เราก็จะต้องเดินตลาดเช้าหลวงพระบาง บางคนก็อิ่มจากที่นี่ ครับ หรือบางท่าน ไอ แฮฟ โน ไอเดีย ฟอร์ เบรกฟาส ก็ กลับไปกินห้องอาหารของโรงแรม

เริ่มสายๆ หน่อย ก็น่าจะพร้อมที่จะออกสัมผัสและเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หลวงพระบาง เป็นเมืองเก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้างได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ที่มีวัดวาอาราม เก่าแก่จำนวนมาก มีบ้านเรือนแบบโคโลเนียลสไตล์ อันเป็นเอกลักษณ์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมน้ำโขงและน้ำคาน ซึ่งไหลมาบรรจบกัน ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้ม มีความเป็นมิตร จริงใจ และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม วัดเชียงทอง ที่มีพระอุโบสถที่มีรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง มีความโดดเด่น หลังคาซ้อนกัน 3 ตับ ซึ่งดัดอ่อนโค้งและลาดต่ำลง เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองหลวงพระบาง พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต (พระราชวังเก่า) ภายในจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้น เมื่อปี 1904 เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์


ส่วนอาหารเที่ยง อยากกินอะไร ก็เดินหากันได้เลยครับ ไม่ขอแนะนำมาร้านอะไร ต้องเดินทางค้นหา และเลือกทานกันเอง ครับ

ชมภาพเพิ่มเติม http://www.go2laos.com/?p=818

ตอนบ่ายๆ คนจะนิยมไปเที่ยวชม น้ำตกตาดกวงสี เป็นน้ำตกหินปูนที่มีสวยงามที่สุดของเมืองหลวงพระบาง มีสองชั้นความสูง 70 เมตร มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตก สามารถลัดเลาะข้างน้ำตกไปชมน้ำตกชั้นบนได้สภาพป่าโดยรอบร่มรื่น นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกชอบที่จะมาเล่นน้ำกันมากเพราะน้ำใส สะอาด สีเขียวมรกต ก่อนกลับ เเวะเยี่ยมชม ศูนย์อนุรักษ์หมีป่า ของรัฐบาลลาว ที่ตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์พันธุ์หมีไม่ให้ศูนย์พันธุ์ไปจากผืนป่าลาว

พอมีเวลาก็ต้องไปแวะชมหมู่บ้านผานม ที่มีชื่อเสียงในด้านสินค้าหัตถกรรมของชาวบ้าน ซื้อของฝาก ของที่ระลึก อาทิ ผ้าพันคอ ผ้าซิ่นลาว กระเป๋า หมวก และเดินทางกลับเข้าเมืองหลวงพระบาง

หากยังพอมีเวลา ขึ้นธาตุพูสี ชมพระอาทิตย์ตกดิน และทัศนเมืองหลวงพระบาง 360 องษา เลยทีเดียว จริงๆ ก็ต้องบอกว่าห้ามพลาดเช่นกันครับ หลังจากนั้น รับประทานอาหารเย็น ไปตลาดมืดเลยครับ เปรมแน่นอน

จริงๆ หลวงพระบางยังไม่หมดแค่นี้ ครับ หากท่านมีเวลาวางแผนเที่ยวเพิ่มเติม หลวงพระบางมีกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัย และชุมชนอีกหลายแห่ง เช่น ชิปไลน์ ปางช้าง หมู่บ้านต้มเหล้า หรือออกไปเที่ยวนอกเมืองหน่อย เช่น หนองเขียว เมืองงอย

ธาตุพูสี ชมพระอาทิตย์ตกดิน และทัศนเมืองหลวงพระบาง
ตลาดเช้าหลวงพระบาง

ไปกันต่อ วันที่ 4 นะครับ หลวงพระบาง-วังเวียง-ล่องเรือลำน้ำซอง 240 Kms โดยประมาณ ครับ

ทานอาหารเช้าเรียบร้อยก็ ออกเดินทางจาก เมืองหลวงพระบาง เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองวังเวียง สัมผัสกับอากาศที่สดชื่นกับหมอกยามเช้า ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่ผ่านเส้นทางทะเลภูเขามีความสวยงามมากสองข้างทางเป็นภูเขาสูง ป่าไม้เขียวขจี และชมวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวลาวสูง ลาวเทิงทีได้สร้างชุมชนที่อยู่อาศัยตลอดสองข้างทาง หาทานข้าวกันระหว่างทางนะครับ ระยะทางไกลพอควร ขับรถไวไม่ค่อยได้ เส้นทางหลักมีการจราจรแน่นๆ บางช่วงครับ

ภาพจากอินเทอเน็ต

เดินทางถึงเมืองวังเวียง เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว สายเกาหลีๆ น่าจะชอบ 555 เมืองวังเวียง เมืองแห่งธรรมชาติ เป็นเมืองเล็กที่ภูเขาหินปูนริมแม่น้ำซอง มีทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยป่านานาพันธุ์ ภูเขามีรูปร่างแปลกตา สลับซับซ้อนสวยงามยิ่ง นักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” สมัยสงครามเวียดนามเคยเป็นฐานทัพอากาศของสหรัฐฯ ปัจจุบันยังคงเหลืออาคารสนามบินบางหลังอยู่

แนะนำครับ หากิจกรรมสนุกๆ เล่นกัน เช่น นำล่องเรือชื่นชมธรรมชาติอันแสนงดงามทั้งสองฝั่งน้ำซอง ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันสุดฟิน รวมทั้งร้านอาหารและกิจกรรมยามค่ำคืน ก็ไม่ควรพลาด แนะนำอย่าเบาๆ หน่อย อย่าดื่มมาก พรุ่งนี้เดินทางต่อกันอีก … 555

หลงรักลาวก็ช่วงนี้ แหละ วังเวียง – เวียงจันทน์-ประตูชัย-พระธาตุหลวง- หนองคาย 160 Kms

พระธาตุหลวง นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของ ประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ


เตรียมตัวก่อนออกเดินทาง รับประทานอาหาร เช็คสภาพรถหน่อยก็ดี นะครับ เดินทางออกจากวังเวียง สู่นครหลวงเวียงจันทน์ ถึง นครหลวงเวียงจันทน์ รับประทานอาหารกลางวันน่าจะเกือบบ่ายๆ เหมือนกันนะ เมืองหลวงของสปป.ลาว ศูนย์กลางธุรกิจที่กำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ไปเที่ยวชม ประตูชัย แห่งนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว เป็นสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมศิลปกรรมแบบล้านช้าง (คล้ายๆ L’Arc De Triomphe บนถนนชอง เอลิเซ่ในกรุงปารีสของฝรั่งเศส) เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ มีศิลปะแบบลาว ที่มีลายปูนปั้นด้านบน ด้านหน้า ด้านข้าง โดยทีด้านบน ทำเป็นอาคารห้ายอด ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนสาธารณะให้นั่งพักผ่อน

พระธาตุหลวง นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของ ประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวง มีประวัติการก่อสร้างนับพันปี

หลังจากนั้นก็ เดินทางกลับสู่ชายแดนลาว-ไทย ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่านาแล้ง อิสระกับการช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ผ่านพิธีตรวจลงตรา และศุลกากร ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวสู่ประเทศไทย เดินทางถึง จ.หนองคาย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ไปไหนกันต่อก็ตามแต่ท่านเลยครับ … สรุปๆ ผมก็สรุปเส้นทางให้ท่าน ลองขับรถเล่น ตามเส้นทางนี้ ไว้เพียงเท่านี้ก่อน … สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ ของเราต่อได้เลยนะครับ

ภาพจากอินเทอเน็ต

สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 1 (หนองคาย–เวียงจันทน์) 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 (อังกฤษ: First Thai–Lao Friendship Bridge; ลาว: ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ ແຫ່ງທຳອິດ) เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรก โดยเชื่อมต่อหมู่ที่ 1 คุ้มจอมมณี ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายของประเทศไทย เข้ากับบ้านท่านาแล้ง เมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ของประเทศลาว ตัวสะพานมีความยาว 1,170 เมตร มีทางรถ 2 ช่องจราจร กว้างข่องละ 3.5 เมตร ทางเท้า 2 ช่องทาง กว้างช่องละ 1.5 เมตร และรถไฟทางเดี่ยวกว้าง 1 เมตร ตั้งอยู่กึ่งกลาง ใช้งบประมาณก่อสร้าง 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลีย ใช้ระยะเวลาก่อสร้างระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2534 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2537 และเพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

สิ่งที่ต้องเตรียม ผมสรุปคร่าวๆ แบบนี้ ไปก่อนนะครับ
ค่าโรงแรมที่พัก ราคา 300-1500 แล้วแต่ความต้องการของท่าน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม แล้วแต่ท่านเลยจริงๆ ประมาณการแทนกันไม่ได้ ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย ลาว ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวลาว ค่าใช้ทางหลวงระหว่างแขวงในลาว (รถยนต์สัญชาติไทย) ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ 80-120 บาท ค่ามัคคุเทสก์ท้องถิ่น (หากจำเป็น) ค่าประกันภัยในการเดินทาง ชื้อฝั่งลาว ค่าประกันภัยรถยนต์ (ในสปป.ลาว) ถ้าบอกกันหมดมันจะเที่ยวไม่สนุก ไปลุ้นเอาเองนะครับ

เอกสารประกอบการเดินทาง
– หนังสือเดินทาง(passport) ที่มีอายุใช้งานได้ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
– หนังสือเดินทางระหว่างประเทศ (passport รถยนต์)
– สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านคนขับ
– สำเนาใบขับขี่รถยนต์(รุ่นสมาร์ทการ์ด)
– สำเนาเล่มคู่มือรถยนต์/ สำเนาหน้าเสียภาษี
– หนังสือมอบอำนาจ (กรณีรถติดไฟแนนซ์) พร้อมสำเนาบัตร/ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม

เตรียมตัวก่อนทัวร์เมืองลาว http://www.go2laos.com/?p=771

ค้นหาโรงแรม ที่พักในเวียงจันทน์ หรือ หลวงพระบาง
http://www.go2laos.com/?page_id=880

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

1 thought on “ตัวอย่างเส้นทางขับรถเที่ยว (สำหรับมือใหม่) 1 แม่น้ำ 2 ประเทศ 3 แขวง

  1. ทางหลวงหมายเลข 13 เป็นทางหลวงสายหลักในประเทศลาว เริ่มต้นที่เมืองบ่อเต็นทางเหนือของลาวที่พรมแดนประเทศจีน เชื่อมต่อนครหลวงเวียงจันทน์กับหลวงพระบางในทางเหนือ และลงไปตามแม่น้ำโขงจนสิ้นสุดที่พรมแดนประเทศกัมพูชา เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 7 ในประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ ทางหลวงเส้นนี้มีเส้นทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติทั้งสามแห่งของลาว ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง และท่าอากาศยานนานาชาติปากเซ เส้นทางระหว่างบ่อเต็นกับนาเตย ระยะทาง 20 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของทางพิเศษคุนหมิง–กรุงเทพ ซึ่งยังเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 3 อีกด้วย เส้นทางจากนาเตยถึงเวียงจันทน์ ทางหลวงหมายเลข 13 เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 12 และจากเวียงจันทน์ถึงพรมแดนประเทศกัมพูชาเป็นทางหลวงเอเชียสาย 11

    ทางหลวงหมายเลข 13 ผ่านเมืองต่าง ๆ ได้แก่ เวียงจันทน์ วังเวียง และหลวงพระบาง ถนนส่วนใหญ่ลาดยางแล้ว แต่ในบางจุดยังชำรุดทรุมโทรม ถนนยังค่อนข้างแคบ โค้งหักศอก ไม่มีเส้นจราจรและแสงสะท้อนบนถนน รถประจำทางที่ผ่านจากเวียงจันทน์ไปหลวงพระบาง จะใช้เวลาเดินทางถึง 8-10 ชั่วโมง

ใส่ความเห็น

เชื่อมต่อโดย: