เสาร์. ก.ค. 2nd, 2022

Go2laos.com

โกทูลาวดอตคอม ไปเที่ยว สปป.ลาว

เปิดใช้ถนน เส้นทางใหม่จากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน สปป.ลาว

1 min read

เปิดใช้ถนน เส้นทางใหม่จากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน สปป.ลาว ระยะทาง 114 กิโลเมตร เชื่อมการเดินทางจากด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน สู่หลวงพระบาง

กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงเป็นอนุภูมิภาคที่มีศักยภาพสูง เหมาะแก่การค้าการลงทุน ทั้งไทยและลาวต่างก็มองเห็นโอกาส จึงร่วมมือกันพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงหลายสาย เพื่อทำให้การติดต่อค้าขายระหว่างกันสะดวกยิ่งขึ้น จะพาไปสำรวจถนนเส้นใหม่ ที่จะช่วยย่นระยะเวลาเดินทางจากภาคเหนือของไทยเข้าสู่แผ่นดินลาว

ด้านนโยบายการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว ในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างกัน ล่าสุด ได้มี การเปิดใช้ถนน เส้นทางใหม่จากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน สปป.ลาว ระยะทาง 114 กิโลเมตร เชื่อมการเดินทางจากด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน สู่หลวงพระบางเหลือเพียง 3 ชั่วโมง ซึ่งจะกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

เปิดเส้นทางเชื่อมจาก จ.น่าน สู่หลวงพระบาง ลดระยะเวลาเดินทาง วันที่ 29 มิถุนายน 2562 (ข่าวค่ำ)

ใส่ความเห็น

เชื่อมต่อโดย: