เสาร์. พ.ค. 21st, 2022

Go2laos.com

โกทูลาวดอตคอม ไปเที่ยว สปป.ลาว

เอกสารที่ต้องใช้ในการผ่านพิธีการด่านห้วยโก๋น (จังหวัดน่าน)

1 min read
เอกสารที่ต้องใช้ในการผ่านพิธีการด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน เอกสารที่เกี่ยวกับคน (คนเดินทางใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือ หนังสือผ่านแดนชั่วคราว)

เอกสารที่ต้องใช้ในการผ่านพิธีการด่านห้วยโก๋น


เอกสารที่เกี่ยวกับคน (คนเดินทางใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือ หนังสือผ่านแดนชั่วคราว)

เอกสารเกี่ยวกับรถ

1 ใช้คู่มือรถฉบับจริง (รถยนต์จะเป็นเล่มสีฟ้า และรถยนต์จะใช้หนังสือเดินทางเล่มม่วงด้วย ส่วนจักรยานยนต์จะเป็นเล่มสีเขียว)
2 สำเนาหน้ารายการจดทะเบียนรถ 2 แผ่น
3 สำเนาหน้าเสียภาษี 2 แผ่น
4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 แผ่น
5 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 แผ่น
6 สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 2 แผ่น

กรณี เจ้าของรถไม่ได้เดินทางด้วยตนเอง (เช่น รถเป็นชื่อเมีย แต่เมียไม่ได้เดินทางมาด้วย) ต้องทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน อีกอย่างละ 2 แผ่น (พร้อมด้วยติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

ถ้ารถที่ต้องผ่อนชำระอยู่ต้องให้ทางบริษัทลิสชิ่งออกหนังสืออนุญาตหรือมอบอำนาจมาให้เรียบร้อยและต้องระบุให้ชัดเจนด้วยว่า อนุญาตให้นำรถออกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ………….. ถึง วันที่ …………..

ทั้งนี้ สำหรับนักเดินทางท่องเที่ยว หากประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวไปยัง สปป.ลาว ให้เรียบร้อย ถูกต้อง go2laos.com แนะนำบริการ อำนวยความสะดวกเอกสาร ณ ด่านห้วยโก๋นน่าน  บริการประกอบเอกสารผ่านพิธีการ ตม. และศุลกากรด่านพรมแดนห้วยโก๋น และตรวจปล่อยสินค้า ผ่านพิธีการศุลกากรด่านทุ่งช้าง รวมทั้ง จองและจำหน่ายตั๋วโดยสารรถเมย์โดยสาร เส้นทางน่าน – ห้วยโก๋น – หลวงพระบาง ด้วยนะครับ (ขึ้นรถที่หน้าด่าน)

ติดต่อ คุณกสิณา ญานะคำ (พิม)
อาคารพานิชย์ 1/1 ตลาดชายแดนห้วยโก๋น
ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130
มือถือ 084 950 8751 มือถือเบอร์ลาว 030 933 6193

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นอำเภอเล็กๆ ของจังหวัดน่าน อยู่ติดชายแดนทางตอนเหนือสุดของจังหวัดน่าน มีความน่าสนใจตรงที่มีด่านชายแดนไทย – ลาว ห้วยโก๋น- น้ำเงิน ที่เปิดให้คนไทยและลาวติดต่อค้าขายกันได้ รวมถึงเป็นเส้นทางที่จะสามารถเดินทางออกไปยังหลวงพระบางของลาว หรือเมืองสิบสองปันนาของจีนได้อย่างสะดวก

ตลาดนัดชายแดนบ้านห้วยโก๋น อยู่บริเวณด่านผ่านแดนบ้านห้วยโก๋น ด่านตรงข้ามคือเมืองน้ำเงิน แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว อยู่ห่างจากเมืองน่าน 138 กิโลเมตร ตลาดนัดชายแดนห้วยโก๋นจะมีทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่เวลาเช้าไปจนถึงประมาณใกล้เที่ยง สินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ ผ้าทอลายน้ำไหลฝีมือชาวไทลื้อของเมืองเงิน สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ของป่า เป็นต้น ด่านชายแดนบ้านห้วยโก๋น อนุญาตให้ประชาชนไทย-ลาว เข้าออกด่านทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

ด่านสากลน้ำเงิน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ตั้งแต่ด่านห้วยโก๋น-ด่านเมืองเงิน เปิดเป็นด่านสากลเรียบร้อยแล้วนั้น ด่านแห่งนี้ก็ได้เปิดขึ้นให้ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางผ่านเข้ามา โดยเฉพาะการข้ามไปเยือนดินแดนมรดกโลก หลวงพระบาง และรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวในเขตแขวงไชยะบุรี ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งด้วยกัน เช่น เมืองเงิน เมืองหงสา สปป.ลาว ที่ยังคงความเป็นวิถีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย มีวัดวาเก่าแก่ให้เยี่ยมชม ครับ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ โทร. 093 136 7185

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

1 thought on “เอกสารที่ต้องใช้ในการผ่านพิธีการด่านห้วยโก๋น (จังหวัดน่าน)

  1. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นอำเภอเล็กๆ ของจังหวัดน่าน อยู่ติดชายแดนทางตอนเหนือสุดของจังหวัดน่าน มีความน่าสนใจตรงที่มีด่านชายแดนไทย – ลาว ห้วยโก๋น- น้ำเงิน ที่เปิดให้คนไทยและลาวติดต่อค้าขายกันได้ รวมถึงเป็นเส้นทางที่จะสามารถเดินทางออกไปยังหลวงพระบางของลาว หรือเมืองสิบสองปันนาของจีนได้อย่างสะดวก

    ตลาดนัดชายแดนบ้านห้วยโก๋น อยู่บริเวณด่านผ่านแดนบ้านห้วยโก๋น ด่านตรงข้ามคือเมืองน้ำเงิน แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว อยู่ห่างจากเมืองน่าน 138 กิโลเมตร ตลาดนัดชายแดนห้วยโก๋นจะมีทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่เวลาเช้าไปจนถึงประมาณใกล้เที่ยง สินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ ผ้าทอลายน้ำไหลฝีมือชาวไทลื้อของเมืองเงิน สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ของป่า เป็นต้น ด่านชายแดนบ้านห้วยโก๋น อนุญาตให้ประชาชนไทย-ลาว เข้าออกด่านทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

    ด่านสากลน้ำเงิน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ตั้งแต่ด่านห้วยโก๋น-ด่านเมืองเงิน เปิดเป็นด่านสากลเรียบร้อยแล้วนั้น ด่านแห่งนี้ก็ได้เปิดขึ้นให้ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางผ่านเข้ามา โดยเฉพาะการข้ามไปเยือนดินแดนมรดกโลก หลวงพระบาง และรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวในเขตแขวงไชยะบุรี ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งด้วยกัน เช่น เมืองเงิน เมืองหงสา สปป.ลาว ที่ยังคงความเป็นวิถีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย มีวัดวาเก่าแก่ให้เยี่ยมชม

ใส่ความเห็น

เชื่อมต่อโดย: