เสาร์. ก.ค. 2nd, 2022

Go2laos.com

โกทูลาวดอตคอม ไปเที่ยว สปป.ลาว

ภาพ ; internet

คำม่วน เป็นหนึ่งในแขวงของประเทศลาว ตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศ ทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม ทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย ทิศเหนือติดกับแขวงบอลิคำไซ ทิศใต้ติดกับแขวงสุวรรณเขต

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได้มีพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ 3 อย่างเป็นทางการ ซึ่งสะพานนี้เป็นเส้นทางเชื่อมตะวันออก-ตะวันตกจากไทยสู่เวียดนาม และไปจีนตอนใต้ ทำให้แขวงคำม่วนกลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งของลาว รัฐบาลลาวได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจำเพาะท่าแขกและเขตเขตเศรษฐกิจจำเพาะภูเขียวขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุน

 

ประวัติแขวง เป็นแขวงที่มีความสำคัญทางประวัติลาว ในอดีตราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 แขวงนี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรฟูนันและเจนฬาโดยได้เรียกขานเมืองนี้ว่า “ศรีโคตรบูร” ต่อมาเมื่อประเทศฝรั่งเศสยกทัพมายังเมืองศรีโคตรบูรในปี พ.ศ. 1910 เมืองศรีโคตรบูรจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองท่าแขก ด้วยเหตุนี้ภายในเมืองท่าแขกจะพบตึกอาคารสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสหลายแห่ง ปัจจุบันชื่อท่าแขกเป็นเพียงชื่อของเมืองหลวงเท่านั้น เนื่องจากทางรัฐบาลลาวได้เปลี่ยนชื่อแขวงใหม่ให้เป็นคำม่วน เนื่องจากชื่อท่าแขกไม่สะท้อนถึงความเป็นชนชาติลาวได้ดีเพียงพอ

แขวงคำม่วนตั้งอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ลงมาทางทิศใต้ถึง 350 กิโลเมตร นับเป็นเมืองศูนย์กลางของการเดินทางและเป็นด่านพรมแดนและท่าด่านที่สำคัญ การคมนาคม ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 13 เชื่อมต่อกับแขวงบอลิคำไซ นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสุวรรณเขต แขวงสาละวัน และแขวงจำปาศักดิ์ ทางหลวงหมายเลข 12 จากตะวันตกสู่ตะวันออก ระหว่างแขวงคำม่วนไปยังกรุงฮานอย เวียดนาม ด่านพรมแดนที่สำคัญ ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 ทุกวัน 06.00 – 22.00 น. ด่านพรมแดนท่าแขก-นครพนม ทุกวัน 08.00 – 18.00 น. ด่านพรมแดนนาเพ้า-จาลอ ทุกวัน 08.00 – 17.00 น. จุดผ่อนปรน บ้านปากน้ำหินบูน-ท่าอุเทน จันทร์-พฤหัสบดี 08.00 – 18.00 น. บ้านเซบั้งไฟ-ธาตุพนม จันทร์-พฤหัสบดี 08.00 – 18.00 น. บ้านปากเป่ง-เมืองนครพนม อังคาร-พุธ 08.00 – 14.00 น.

เทศกาลและงานประเพณีประจำปี

เทศกาลสงกรานต์ งานนมัสการพระธาตุสีโคดตะบองหรือ พระธาตุศรีโคตรบูรณ์ งานนมัสการพระธาตุตุ้มพะวัง บุญบั้งไฟ ประเพณีเข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก หรือ ข้าวสลาก ประเพณีออกพรรษา-เทศกาลแข่งเรือไหลเรือไฟ เทศกาลตรุษจีน-เวียดนาม สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดหลักสอง ตลาดสุขสมบูรณ์ วัดศรีโคตรบูร พระธาตุตูมพะวัง พระธาตุเมืองโพน สะพานมิตรภาพ 3 ป่าสงวนแห่งชาตินากาย-น้ำเทิน ป่าสงวนแห่งชาติภูหินหนามหน่อ ป่าสงวนแห่งชาติภูหินบูน ท่าฝรั่ง ถ้ำเชียงเลียบ ถ้ำนางแอ่น ถ้ำผาช้าง ถ้ำน้ำลอดเซบั้งไฟ ถ้ำพระหนองปลาผา ถ้ำพระจันทร์ ถ้ำพระอินทร์ อนุสาวรีย์ท่าแขก ขุนกองแลง ถ้ำกองลอ ตาดคอนแก้ว ตาดน้ำสะหมาน กำแพงยักษ์ วัดคาทอลิก อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ เขื่อนน้ำเทินสอง ถนนสิงคโปร์จุลมณี ถนนกุวรวงศ์ บันไดพญานาคคู่ ริมโขง วัดนาโบ

การเดินทาง

จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มาลงที่จังหวัดนครพนม ผ่านสะพานมิตรภาพ 3 แล้วให้นั่งรถสองแถวหรือรถสามล้อมาด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม จากนั้นทำหนังสือเดินทางและซื้อตั๋วเรือข้ามฟากไปยังเมืองท่าแขกหรือถ้าขับรถไป จากกรุงเทพมหานคร ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรีบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านเข้าสู่จังหวัดมหาสารคาม จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 213 ไปจังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงจังหวัดสกลนคร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 22 ตรงเข้าสู่จังหวัดนครพนม รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 740 กิโลเมตร

ใส่ความเห็น

เชื่อมต่อโดย: