พฤหัส. มี.ค. 4th, 2021

Go2laos.com

โกทูลาวดอตคอม ไปเที่ยว สปป.ลาว กันครับ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด มุกดาหาร

1 min read

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด มุกดาหาร
ด่านที่ทำการ เปิด – ปิด ในเวลาทำการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หยุดทำการในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์

ช่องทางอนุญาตด่านพรมแดน ไทย-ลาว – จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ๒ (มุกดาหารสะหวันนะเขต)
ตั้งแต่เวลา๐๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ของทุกวัน
– จุดผ่านแดนที่อำเภอเมืองมุกดาหาร ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.ของทุกวัน

ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 | เลขที่ 333 หมู่ที่ 7
บ้านคำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 674 072
http://www.mukdahanimmigration.org/muk_sev.php

 

 

ใส่ความเห็น

เชื่อมต่อโดย: