เสาร์. ก.ค. 2nd, 2022

Go2laos.com

โกทูลาวดอตคอม ไปเที่ยว สปป.ลาว

การเปิดเดินรถระหว่างประเทศเลย-หลวงพระบาง เพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเลย และต้องการไปเที่ยวต่อที่หลวงพระบางนั้น ง่ายต่อการเดินทางและใช้เวลาเพียงแค่ 8-9 ชั่วโมงเท่านั้น ค่ารถ 700 บาท ทางบริษัท บขส. จำกัด ร่วมกับ บริษัทนาหลวง ขนส่ง โดยสารผ่านแดนและการท่องเที่ยว การเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศ สายเลย-ไชยะบูลี-หลวงพระบาง ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเลย และต้องการเดินทางต่อไปเที่ยวที่แขวงไชยะบูลี หรือ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ให้คึกคักมากขึ้น

โดยเดินรถทุกวัน ต้นทางเลย-แขวงไชยะบูลี และถึง หลวงพระบาง รถออก 08.00 น. ถึงหลวงพระบางประมาณ 17.00-18.00 น. จากหลวงพระบางมาจังหวัดเลย ออก 08.00 น. โดย บขส.ได้เตรียมรถไว้ 2 คัน และบริษัทนาหลวงขนส่งฯ เตรียมรถไว้ 4 คัน หากอนาคตมีนักท่องเที่ยวใช้บริการเพิ่มขึ้น บขส.จะจัดรถเพิ่มขึ้น ในอนาคตด้วยครับ

จากเลยไปหลวงพระบาง 394 กิโเมตร เดินทาง 10 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 700 บาท ถ้าไปลงไชยะบุรี ระยะทาง 287กิโลเมตร เดินทาง 7 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 500 บาท

การข้ามแดนที่บริเวณสะพานมิตรภาพแม่น้ำเทือง ไทย-ลาว

1. กรณีไม่มีพาสปอร์ต จะต้องไปติดต่อขอทำเอกสารที่ว่าการอำเภอท่าลี่ หรือสำนักงานทำบัตรผ่านแดน บริเวณที่ใกล้กับสะพาน (เข้าด่านไปอยู่ฝั่งช้ายมือตรงประตูทางเข้าด่าน) ได้โดยใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ค่าธรรมเนียม 40 บาท บัตรผ่านแดนจะมีอายุ 3 วัน เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (สามารถเดินทางไปได้แค่แขวงไชยะบูลี)

2. กรณีที่นำรถเข้าจะต้องประสานงานไปที่ขนส่งก่อน โดยใช้คู่มือรถไม่ได้ค้างภาษี บัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือรับรองกรมธรรม์ประกันภัยของไทยและลาว (ของลาวจำหน่ายที่บริเวณจุดผ่านแดน)

หมายเหตุ
ใบผ่านแดนชั่่วคราวจะมีอายุใช้งาน 3 วัน 2 คืน สามารถเข้าไปได้แค่แขวงไชยะบูลีเท่านั้น ไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่แขวงหลวงพระบางได้ หากประสงค์ที่จะเดินทางไปที่แขวงหลวงพระบางจะต้องติดต่อที่ด่าน ตม.แขวงไชยะบูลี อีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อไม่ได้เกิดข้อผิดพลาด หรือ ปฏิบัติผิดกฏหมาย

กรณีมีพาสปอร์ต
สามารถข้ามไป สปป.ลาว ได้โดยไม่ต้องทำวีซ่า นำพาสปอร์ตไปประทับตราที่ด่านได้เลย

ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ประตูสู่หลวงพระบางเมืองมรดกโลก เส้นทางจากอำเภอท่าลี่ จ.เลย

เที่ยวหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกที่สปป.ลาว เรามีอีกหนึ่งเส้นทางที่อยากขอแนะนำ คือเส้นทางผ่านแดนที่ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ตั้งอยู่ที่บ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ด่านพรมแดนแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลงานของด่านศุลกากรท่าลี่ มีแม่น้ำเหืองเป็นพรมแดนธรรมชาติ จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ด่านสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว เป็นพรมแดนกั้นระหว่างอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และเมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว เพื่อเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 ของสปป.ลาว ในแขวงไซยะบูลี สู่เมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกที่หลายคนรู้จัก และเส้นทางนี้ยังใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่ประเทศเวียดนามและประเทศจีนได้อีกด้วย

ใส่ความเห็น

เชื่อมต่อโดย: