เสาร์. พ.ค. 21st, 2022

Go2laos.com

โกทูลาวดอตคอม ไปเที่ยว สปป.ลาว

สัมภาษณ์คุณบอม ร.ต.กฤษณ์ชาณัฏฐ์ กุลรัชชหิรัญ BIGBOSS NB TOUR

1 min read
อินเทอวิว By BIGBOSS NB TOUR วันนี้ go2laos.com ได้มีโอกาสคุยกับ คุณบอม ร.ต.กฤษณ์ชาณัฏฐ์ กุลรัชชหิรัญ (ว่าที่) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเลย และ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเลย มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการการพัฒนากิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ
คุณบอม ร.ต.กฤษณ์ชาณัฏฐ์  กุลรัชชหิรัญ

อินเทอวิว By BIGBOSS NB TOUR
วันนี้ go2laos.com ได้มีโอกาสคุยกับ คุณบอม ร.ต.กฤษณ์ชาณัฏฐ์  กุลรัชชหิรัญ (ว่าที่) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเลย และ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเลย มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการการพัฒนากิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ และมีประสบการณ์การทำงานในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน และกิจกรรมการท่องเที่ยว คาราวานไทยลาว เวียดนาม

ปัจจุบันสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย เป็นอย่างไงบ้าง ครับ

การท่องเที่ยวจังหวัดเลยในปัจจุบันถือว่ามีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงจากตัวเลขและข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งแระเทศไทย สำนักงานเลย โดยเฉพาะพื้นที่ตัวอำเภอเชียงคานเป็นตัวดึงประกอบกับมีการจัดกิจกรรมหรือ Event ของหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องทำให้จังหวัดเลยมียอดนักท่องเที่ยวพุ่งไปถึง 3 ล้านคนเมื่อปีที่ผ่านมา จากการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเลยทำให้ทราบถึงตัวเลขนักท่องเที่ยวมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้ทราบข่าวจากการคาดการณ์ว่าในปี 2563 นี้ยังสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกอย่างต่อเนื่อง

ด้วยศักยภาพพื้นที่ของจังหวัดเลยนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายหลายแห่งที่ถูกพัฒนาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น ลานพญานาคที่ อ.ปากชม สกายวอร์ค ปากแม่น้ำเลย หรือ จุดชมวิวพระใหญ่ภูคกงิ้วตรงโค้งแม่น้ำโขงที่บ้านท่าดีหมี อ.เชียงคาน ที่มีวิวที่สวยงามและยังมีอีกหลายๆแหล่งที่ยังคงมีการพัฒนาให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและเป็นทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเลยในอนาคต

อีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่น่าสนใจและน่าจับตามองในพื้นที่จังหวัดเลย คือ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ทางองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.5 และภาคีเครือข่ายทางด้านการท่องเที่ยวได้พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนท่องเที่ยวได้มาตรฐาน GSTC มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนโลก พร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลยได้ทุกฤดูหรือตลอดทั้งปี

ความสนใจของนักท่องเที่ยวไทย ในการเดินทางมายังจังหวัดเลย และ การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ไปยัง สปป.ลาว เป็นอย่างไงบ้างครับ

นับตั้งแต่มีการเปิดด่านท่าลี่เป็นด่านสากลและพัฒนาเส้นทางอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเส้นทางจากท่าลี่ จังหวัดเลยเชื่อมไปยังเมืองหลวงพระบางนั้นถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่มีความพร้อมและมีความสะดวกที่สุดกว่าทุกเส้นทางในขณะนี้และใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุดหากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปเที่ยวยังแขวงไชยะบูลี หรือ เมืองมรดกโลกอย่างนครหลวงพระบาง ที่เป็นที่หมายตาของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

สาเหตุที่ผมกล้าพูดได้ว่าเส้นทางจากจังหวัดเลยมีความพร้อมและเป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุดนั้นเพราะส่วนตัวเองนั้นเดินทางเข้าออกด่านชายแดนมาแล้วเกือบทุกด่านโดยเฉพาะขบวนคาราวานรถยนต์นั้นมักจะชอบเข้าออกเส้นทางใหม่อยู่เสมอและผมมักจะได้ยินจากปากนักท่องเที่ยวเองว่าเส้นทางจังหวัดเลยถือว่ามีความสะดวกสบายและมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพราะมีจุดแวะพักหรือปั๊มน้ำมันมากกว่า 80 ปั้ม เกิดขึ้นในเส้นทางดังกล่าวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการเปิดสะพานบ้านท่าเดือแขวงไชยะบุลีก็ทยิ่งทำให้การเดินทางมีความสะดวกสบายเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งใช้เวลาเดินทางจากจังหวัดเลยเพียง 5-6  ชั่วโมงเท่านั้นหากไม่แวะตามจุดท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางซึ่งปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง ไทย-ลาว ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.5 และกรมพัฒนาการท่องเที่ยว สปป.ลาว

นักท่องเที่ยว หรือ ลูกค้าที่อยากเดินทางไป ยัง สปป.ลาว หรือพระบาง หรือเวียงจันทน์ เส้นทางด่านท่าลี่ มีข้อแนะนำอย่างไงบ้าง

ในปัจจุบันถือได้ว่าง่ายและสะดวกสบายมากเลยครับ แต่ต้องเข้าออกให้ถูกต้องตามกฎหมายของทั้ง 2 ประเทศ คือหากต้องการเดินทางไปเที่ยวเองจากจังหวัดเลยไปแขวงไชยะบูลีหรือหลวงพระบางจากจังหวัดเลยมีรถ บขส. เลย – หลวงพระบาง มีบริการทุกวันโดยจะวิ่งสลับกันกับรถของ สปป.ลาว คอยให้บริการ 1 เที่ยว/วัน ออกเดินทางเวลา 08.00 น. จาก บขส.เลย ซึ่งมีค่าโดยสาร 500 บาท/ท่าน ถึงแขวงไชยะบูลี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง และ ประมาณ 700 บาท/ท่าน ใช้เวลาเดินทาง 7-8 ชั่วโมง ถึงหลวงพระบาง 

แต่หากเดินทางเป็นหมู่คณะเกิน 8 ท่านขึ้นไปก็จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาก็คือต้องมีการทำเอกสารผ่านระบบทัวร์ของไทยและ สปป.ลาว ซึ่งก็มีบริษัททัวร์ในพื้นที่ที่รับทำเอกสารและมีโปรแกรมทัวร์ขายในราคาที่ไม่แพงและก็สารมาถเดินทางผ่านด่านไทยและลาวได้อย่างสะดวกสบายแต่ถ้าหากเดินทางเป็นหมู่คณะ เกิน 8 ท่านขึ้นไป โดยไม่มีการผ่านบริษัททัวร์ไทยและ สปป.ลาว ก็จะมีเจ้าหน้าที่สอบถามตั้งแต่หน้าด่านไทยและด่านสปป.ลาวทั้งเรื่องเอกสารผ่านทัวร์ประกันภัยและไกด์ที่จะมารับที่หน้าด่านซึ่งหากไม่มีเจ้าหน้าที่ก็จะไม่สามารถให้ข้ามได้ ซึ่งก็ขอแนะนำนักท่องเที่ยวว่าหากท่านเดินทางไปเป็นหมู่คณะเพื่อการท่องเที่ยวนั้นไปผ่านทัวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายจะสะดวกที่สุดเพราะจะไม่เสียเวลาเปล่า

การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวแบบคาราวาน เช่น คาราวานจักรยาน เป็นหมู่คณะ มอเตอร์ไชต์ หรือรถยนต์ ไทยลาว มีข้อแนะนำ อะไรไหม

ย้อนกลับไป 2-3 ปีที่แล้วด่านท่าลี่และด่านน้ำเหือง จะไม่อนุญาตให้รถมอเตอร์ไซต์ที่เกิน 100 ซี.ซี. ข้ามฝั่งไปเด็ดขาดแต่ในปีที่ผ่านมาได้มีการอนุญาตให้นำรถดังกล่าวข้ามไปได้ ส่วนรถยนต์หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบคาราวานรถยนต์ก็จะใช้เงื่อนไขเดียวกันกับกลุ่มนักท่องเที่ยวคือต้องมีบริษัททัวร์พาไปและทำเอกสารให้ถูกต้องรถทุกคันต้องมีพาสปอร์ตรถและต้องไม่ติดไฟแนนท์หรือกรณีที่รถติดไฟแนนท์ก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทเจ้าของรถให้อนุญาตและมีกำหนดวัน เข้า-ออก ที่ชัดเจน นำไปยื่นนต่อเจ้าหน้าที่ด่าน ตม.และ จนท.ศุลกากร ของทั้ง 2 ด่าน และต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวของลาวมานำขบวนให้และอีกอย่างที่ที่ต้องมีและไม่มีไม่ได้คือเอกสารผ่านบริษัททัวร์หรือต้องมีบริษัททัวร์พาไปนั่นเองหากเดินทางเป็นกลุ่มทัวร์

หากผู้สนใจอยากไปลาว จะติดต่อคุณ บอมได้อย่างไงบ้าง ครับ

ปัจจุบัน คุณบอมได้เปิดบริษัททัวร์สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเลยและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางข้ามไปยัง สปป.ลาว ชื่อ หจก. เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ทัวร์ ใบอนุญาตเลขที่ 51/00732 ซึ่งท่านที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่ 

เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ทัวร์
โรงแรม เอ.พี.คอร์ท 31/29 ถนนร่วมพัฒนา ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 042-870716, 096-2259155 (บอมส์) Line ID : bomzaa007
E-mail : kritchanat007@hotmail.com ,
facebook : https://www.facebook.com/nbholidaytour ,
Website : www.nbholidaytour.com
Line Official Account : http://line.me/ti/p/%40rgw2001h 
เปิดบริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00  น.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

เชื่อมต่อโดย: